อาดัมและอีฟ 2

อดัมไม่ชอบถูกขังอยู่ในสวรรค์ดังนั้นเขาจึงหนีและเริ่มต้นการผจญภัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน