มอนสเตอร์บ้า

นี่คือเกมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องทรัพย์สินโดยขัดขวางการโจมตีที่ร้ายกาจการวางแนวป้องกันตามทางเพื่อป้องกันและทำลายมอนสเตอร์โดยอัตโนมัติ