พี่สาวน้องสาว

นี่คือเกมแพลตฟอร์มใหม่ที่คุณสามารถเปลี่ยนตัวอักษรเพื่อทำงานร่วมกันได้ คุณสามารถใช้อักขระต่างๆในการเข้าถึงสถานที่ใหม่ได้ หากไม่มีใครล้มคุณต้องเก็บกุญแจทั้งหมดในแต่ละระดับเพื่อเปิดประตู