เร่งลิงโจ

คุณต้องนำโจไปที่ประตูทางออกของแต่ละระดับ