การผจญภัยของเยติ

คุณต้องช่วยเยติในการผจญภัยของคุณ คุณต้องรวบรวมรายการแต่ละระดับเช่นกุญแจและหีบสมบัติ