โลก Dynamons

เดินทางแผนที่โลกที่จะเอาชนะและจับ Dynamons คุณต้องฝึกอบรมพวกเขาและยกระดับพวกเขาในการต่อสู้