วีรบุรุษแห่งตำนาน

คุณมีการปรับใช้กองทัพของคุณเลือกพระเจ้าและการต่อสู้! วีรบุรุษในตำนานจะช่วยให้คุณปกป้องตัวเองกับศัตรูจากโลกอื่น!