Glidkarta över Europa

Välj det enkla läget eller utmaningsläget och spela. Försök att fylla i hela kartan med minst möjliga fel.