Mahjong Insekterna

Målet är att ta bort alla block från brädet. Endast par av fria block. Ett block är gratis när åtminstone två närliggande delar är tomma.