Läcker 2048

Du måste skjuta och matcha mat för att utforska nya. Fortsätter att kombinera för att få nya objekt. Du måste få minst 11 sorters mat.