Matchande bara frukt

Du måste flytta frukten för att få en rad eller kolumn av tre lika stora bitar. Mindre rörelser, mer poäng.