Galen Kollaps

Du måste komprimera blocken genom att klicka på varje grupp av samma typ är ansluten horisontellt eller vertikalt. Ju större grupp, desto högre poäng.