Boll Pussel

Du måste skjuta block för att skapa en tydlig väg för bollen att nå målet.