Låsa upp nyckeln

Detta är ett bedrägligt enkelt spel, men det är faktiskt mycket svårt. Du bör försöka att låsa upp nyckeln genom utgångs rörliga block där runt.