Vridna Stad

Du måste ansluta vägen i Vridna Stad. Du måste rotera bitar att lösa många utmanande skjutbara pussel.