25 December

Du måste slå samman identiska datum genom att flytta dem i valfri riktning med hjälp av piltangenterna eller genom att skjuta deras figur på skärmen eller genom att skjuta muspekaren. Varje gång du går med i två datum går de vidare till ett nytt datum. Försök bara se om du når 25 december. Du kan blanda brädet eller omgruppera elementen i ett begränsat antal gånger.