Jultomtenpinnen

Hjälp jultomten genom att sträcka pinnen för att nå och gå på skorstenarna. Men var försiktig om pinnen är för lång eller för kort kommer jultomten att falla.