Förändring jul

Du måste rikta julen siffror i rader av tre eller fler, vertikalt eller horisontellt , innan tiden rinner ut.