Stora Monster

I den stationära versionen med hjälp av pilarna på tangentbordet.