Parkering Raseri 1

Du bör försöka att inte slå någonting eller du ska betala för reparationen.