Uppdraget för Zombies 2

Zombie-uppdraget fortsätter med nya nivåer. Du måste spara de uppgifter som är nödvändiga för mänskligheten och rädda gisslan från de områden där de fångades av zombies. Var försiktig med fällorna som förbereds av smarta zombies. Du måste samarbeta med din vän för att lösa gåtorna och eliminera fienden. Om du överskrider 16 nivåer slutför du uppdraget framgångsrikt.