Mahjong ansluter Halloween

Du måste ansluta alla skrämmande mahjongbitar och rensa brädet! Det är det perfekta mahjongspelet för årets Halloween!