Tapper Tomat 2

Onda grönsaker är tillbaka! Man måste vara modig och kasta tomater och grönsaker genom olika maskhål.