Monster upp

Detta är ett bra spel för både barn och vuxna. Du måste hoppa på plattformarna med balans.