Påsk Jaga

Du måste ansluta identiska påskägg med en rad med högst två kurvor för att få poäng innan tiden rinner ut.