Korg och Boll

Basketplan, på varje nivå, har flera hinder och föremål för att hjälpa till att få korgen.