Den påskyndade Apa Joe

Du måste leda Joe till utgången dörren på varje nivå.