Utströmning av gelatin

Hello! Du måste hjälpa gelatin, fly på alla nivåer.