Drabbningen av Vikingar

Du måste besegra fienden rike för att vinna spelet.