Hydraulik

Musisz połączyć elementy rury, aby woda mogła przez nią przepływać. Upewnij się, że wszystkie strzałki są we właściwym kierunku. Czy możesz osiągnąć poziom 30?