Przesuwne mapy Europy

Wybierz tryb łatwy lub tryb wyzwania i graj. Spróbuj wypełnić całą mapę przy jak najmniejszej liczbie błędów.