Mahjong Owady

Celem jest usunięcie wszystkich klocków z planszy. Tylko pary wolnych bloków. Blok jest wolny, gdy co najmniej dwie sąsiadujące ze sobą części są puste.