Korespondencja owoców

Za każdym razem kiedy już zdobył wystarczającą ilość punktów, możesz przejść do następnego poziomu, a nowe elementy będą dodawane do pola.