Kamienie w lesie

Na początek, trzeba nacisnąć lewy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor myszy nad 3 lub więcej identycznych kamieni sąsiednich (poziomo, pionowo lub po przekątnej).