Dopasowane tylko owoce

Trzeba przesunąć owoce w celu uzyskania wiersza lub kolumny trzy równe części. Mniej ruchów, więcej punktów.