Ariel wakacje w Londynie

Ariel postanowił spędzić kilka pięknych dni wiosny w Londynie. Dla doskonałego wypoczynku potrzebuje ładne ubrania.