Król prędkości bilardowej

Ile bili można wprowadzić przed upływem czasu?