Kopiąc Futbol Amerykański

Należy starać się uzyskać jak najwięcej punktów można przez rzucanie kar.