Ski Przyspieszone

Umieścić swój refleks na próbę! Musisz unikać przeszkód i zbieraj flagi na punkty. Gra jest coraz trudniejsze.