Kij Świętego Mikołaja

Pomóż Mikołajowi, rozciągając drążek, by dosięgnąć kominów i chodzić po nich. Ale bądź ostrożny, jeśli kij jest za długi lub za krótki, Mikołaj upadnie.