Zmień Narodzenie

Trzeba wyrównać figury świąteczne w rzędach po trzy lub więcej, w pionie lub w poziomie, zanim skończy się czas.