Najeźdźca Przestrzeni flash

Bombarduj wszystkie wrogie statki i przynieś zwycięstwo swojej flocie! Zgadnij pozycję statków i zniszcz je!