Guru rybołówstwa

Siedzisz w łodzi na środku jeziora. Spokojne wody. Nagle mnóstwo gniewnie wyglądających ryb zaczyna zbliżać się do ciebie. Musisz napisać słowa na czas, aby złapać rybę. Nie pozwól im dostać się na łódź! Udowodnij, że jesteś guru rybołówstwa.