Uderzenie Dotknąć Biegać

Musisz być skupiona przez cały czas, ponieważ jest nieprzewidywalny.