Młodej Słodki

Trzeba wziąć dziecko w dobrym kierunku, aby zbierać cukierki i zabawki. Należy unikać kul, które wznoszą się i misiów dla bezpieczeństwa.