Pop w Oceanie

Musisz pomóc heroiczną kraba do uwolnienia uwięzionego ryby w klatce.