Rękodzieła Masza Lalki

Użyj swojej kreatywności i uczęszcza Rzemiosło Godziwe. Tutaj masz możliwość stworzenia specjalnego lalkę Masha.