Świat Dynamons

Podróżuj po mapie świata, aby pokonać i przechwytywania Dynamons. Trzeba je trenować i podnosić ich poziom walki.