Mahjong Insektene

Målet er å fjerne alle blokkene fra brettet. Bare par av ledige blokker. En blokk er fritt når minst to tilstøtende deler er tom.