Deilig 2048

Du må skyve og matche mat til å utforske nye. Fortsetter å kombinere for å få nye elementer. Du må få minst 11 typer mat.